Alf Bjørnstad

Alf er overlege ved barne og ungdomsavdelingen, Drammen sykehus. Er utpreget handyman og har laget scenografien ved mange sykehusrevyer, med sine visjoner om helhet og blikk for detaljer.